Hoppa till innehåll

Tekniskt Ramverk

DIGG:s tekniska ramverk är anpassat för identitetsfederationer som baseras på SAML 2.0.

Tekniskt ramverk specifierar hur förlitande parter erhåller identitetsintyg i ett standardiserat format från en legitimeringstjänst. Legitimeringstjänsterna tillhandahålls av, i federationen, godkända leverantörer av intygstjänster.

Inom federationen Sweden Connect intar e-tjänster och motsvarande förlitande parter rollen som Service Provider (SP) medan legitimeringstjänster som utfärdar identitetsintyg intar rollen som Identity Provider (IdP) och därmed den som autentiserar användaren, oavsett mot vilken e-tjänst som användaren legitimerar sig.

Tekniskt ramverk innehåller också specifikationer rörande underskriftstjänster.

Läs vidare i En introduktion till Sweden Connect Tekniskt ramverk (finns också på engelska).

Nuvarande (beslutad) version av Tekniskt ramverk (Januari 2020) innehåller följande specifikationer:

Ladda ned alla specifikationer som en ZIP-fil.

Arbetet med Tekniskt ramverk bedrivs på GitHub. Här finns också detaljer om nuvarande version samt de senaste utkasten för nästa version.