Anslutningsregler

Här hittar du länken till Tekniska anslutningsregler för Sweden Connect, där du kan läsa samlad information om den tekniska anslutningen till Sweden Connect. Anslutningsreglerna knyter ihop tekniskt ramverk med DIGG:s olika avtal för e-legitimering.