Tillgänglighet

DIGG, Myndigheten för digital förvaltning, står bakom den här webbplatsen. Vi vill att så många som möjligt ska kunna använda den. Nedan beskriver vi hur swedenconnect.se uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, eventuella kända tillgänglighetsproblem och hur du kan rapportera brister till oss så att vi kan åtgärda dem.

Hur tillgänglig är webbplatsen?

Vi är medvetna om att delar av webbplatsen inte är helt tillgängliga.

Vad kan du göra om du inte kan använda delar av webbplatsen?

Om du behöver innehåll från swedenconnect.se som inte är tillgängligt för dig, men som är undantaget från lagens tillämpningsområde enligt beskrivning nedan, kan du meddela oss Länk till annan webbplats..

Du kan också kontakta oss på följande sätt:

Rapportera brister i webbplatsens tillgänglighet

Vi strävar hela tiden efter att förbättra webbplatsens tillgänglighet. Om du upptäcker problem som inte är beskrivna på den här sidan, eller om du anser att vi inte uppfyller lagens krav, meddela oss Länk till annan webbplats. så att vi får veta att problemet finns.

Tillsyn

Myndigheten för digital förvaltning har ansvaret för tillsyn för lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Om du inte är nöjd med hur vi hanterar dina synpunkter kan du kontakta Myndigheten för digital förvaltning Länk till annan webbplats. och påtala det.

Teknisk information om webbplatsens tillgänglighet

Den här webbplatsen är delvis förenlig med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, på grund av de brister som beskrivs nedan.

Innehåll som inte är tillgängligt

Det innehåll som beskrivs nedan är på ett eller annat sätt inte helt tillgängligt.

Bristande förenlighet med lagkraven

Problem vid användning utan synförmåga

 • Det förekommer att text som ser ut som rubriker inte är uppmärkta som sådana. Problemet förekommer på sidorna för driftstatus. (1.3.1)
 • Det förekommer att sidor har ord som inte är uppmärkta med rätt språkkod. (3.1.2)
 • Det förekommer att innehåll anger en form av status, men detta är inte maskinläsbart angivet. (4.1.3)
 • Det förekommer att funktion inte är tillgänglig för tangentbordsanvändare. Problemet gäller länk på sidan Driftstatus för EU-länder (2.1.1)
 • Det förekommer att html-koden inte validerar. Problemet finns på sidorna för driftstatus. (4.1.1)

Problem vid användning med nedsatt synförmåga

 • Det förekommer att text som ser ut som rubriker inte är uppmärkta som sådana. Problemet förekommer på sidorna för driftstatus. (1.3.1)
 • Det förekommer att innehåll anger en form av status, men detta är inte maskinläsbart angivet. (4.1.3)
 • Det förekommer att funktion inte är tillgänglig för tangentbordsanvändare. Problemet gäller länk på sidan Driftstatus för EU-länder (2.1.1)
 • Det förekommer att html-koden inte validerar. Problemet finns på sidorna för driftstatus. (4.1.1)
 • Det förekommer att innehåll inte har tillräcklig kontrast mot bakgrunden. Problemet finns i diagram på sidor för driftstatus. (1.4.11)
 • Det förekommer att funktionalitet inte går att nå när innehåll förstoras. Problemet gäller Prenumerera-rutan på sidan för driftstatus. (1.4.10)
 • Det förekommer att kontrasten mellan länk och bakgrundsfärg är för låg. (11.7)
 • Det förekommer att webbplatsen inte respekterar användarens inställningar, vilket gör att det inte går att använda exempelvis mörkt läge. (11.7)

Problem vid användning med nedsatt färgseende

Det förekommer att innehåll inte har tillräcklig kontrast mot bakgrunden. Problemet finns i diagram på sidor för driftstatus. (1.4.11)

Problem vid användning utan hörsel

Det förekommer att innehåll anger en form av status, men detta är inte maskinläsbart angivet. (4.1.3)

Problem vid användning med nedsatt hörsel

Det förekommer att innehåll anger en form av status, men detta är inte maskinläsbart angivet. (4.1.3)

Problem vid användning med nedsatt finmotorik eller styrka

 • Det förekommer att innehåll anger en form av status, men detta är inte maskinläsbart angivet. (4.1.3)
 • Det förekommer att funktion inte är tillgänglig för tangentbordsanvändare. Problemet gäller länk på sidan Driftstatus för EU-länder (2.1.1)
 • Det förekommer att funktionalitet inte går att nå när innehåll förstoras. Problemet gäller Prenumerera-rutan på sidan för driftstatus. (1.4.10)
 • Det förekommer att webbplatsen inte respekterar användarens inställningar, vilket gör att det inte går att använda exempelvis mörkt läge. (11.7)

Problem vid användning med nedsatt rörlighet

Det förekommer att innehåll anger en form av status, men detta är inte maskinläsbart angivet. (4.1.3)

Hur vi testat webbplatsen

Vi har gjort en självskattning (intern testning) av swedenconnect.se.

Senaste bedömningen gjordes den 8 juni 2022.

Redogörelsen uppdaterades senast den 30 maj 2024.