Om webbplatsen

Webbplatsen swedenconnect.se vänder sig till dig som har anslutit eller vill ansluta dina e-tjänster till Sweden Connect för uppkoppling mot svenska eller utländska e-legitimationer.

Om webbplatsen

Syftet med webbplatsen är att informera om hur du ansluter till Sweden Connect, och vad du behöver göra när du är ansluten. Webbplatsen är till för dig som utvecklar anslutningar mellan e-tjänster och lösningar för e-legitimering och e-underskrift.

Vi som står bakom webbplatsen heter DIGG - Myndigheten för digital förvaltning. Vi är en statlig myndighet som har i uppdrag att stödja och samordna offentlig sektor i frågor som rör bland annat e-legitimering och e-underskrift, nationellt och över landsgränsen.

DIGG - Myndigheten för digital förvaltning (digg.se) Länk till annan webbplats.