Informationsmöte 21 mars: Anslutning till eIDAS

Måndagen den 21 mars 2022 har Digg ett informationsmöte om anslutning till svenska eIDAS-noden (grundnivå) för att erbjuda inloggning av utländska e-legitimationer i sina e-tjänster (Foreign eID).

Preliminär agenda

  • Vad är eIDAS?
  • Krav på anslutning till eIDAS
  • DIGGs uppdrag och vad tillhandahåller DIGG
  • Vad händer när man tillåter inloggning.

När: Måndag 21 mars kl. 13.00–14.00

Var: Digitalt via Skype

Anmälan är stängd.