Hoppa till innehåll

Om Sweden Connect

Sweden Connect innehåller funktioner för elektronisk identifiering och är anslutningspunkten för eIDAS i Sverige.

Huvudansvarig för Sweden Connect är DIGG – Myndigheten för digital förvaltning, som är en statlig myndighet med uppdrag att stödja och samordna offentlig sektor i frågor som rör e-legitimering och e-underskrift, nationellt och internationellt.

Sweden Connect består av

  • Ett tekniskt ramverk som beskriver hur ansluta tjänster och e-legitimationsutgivare måste bete sig för att fungera
  • Ett aktörsregister där tjänster och e-legitimationsutfärdare registrerar kontaktuppgifter och SAML metadata.
  • Den svenska eIDAS-landsnoden som ansluter tjänster och e-legitimationsutfärdare och hanterar e-legitimationstrafiken över landsgränsen enligt eIDAS.