Hoppa till innehåll

Vilka krav ska man ställa vid en upphandling?


Vi rekommenderar att man som tjänsteägare ställer krav på att de system som upphandlas är anslutet till Sweden Connect. Detta krav innebär att du kan vara säker på följande:

  • Din tjänst kommer fungera ihop med Sweden Connect fullt ut och därmed också med eIDAS.
  • Integratörens platform blir verifierat mot de funktionella kraven i tekniskt ramverk.

Genom att ställa krav på anslutning till Sweden Connect är man alltså både säker på att tekniskt ramverk är uppfyllt men även att kravuppfyllelse är baserat på mer än löften från en leverantör utan även på tester och verifiering som genomförs i samband med anslutningen till Sweden Connect.