Hoppa till innehåll

Vilka felkoder levereras av systemet?


De svarskoder som kan komma från systemet finns listade i avsnitt 3.2.2.2 Element <StatusCode> i dokumentet Assertions and Protocols for the OASIS Security Assertion Markup Language (SAML) V2.0 som utgör standarden för SAML2, se länk http://docs.oasis-open.org/security/saml/v2.0/saml-core-2.0-os.pdf.

Dessutom tillkommer 3 felkoder som beskrivs i avsnitt 6.4 Error responses i tekniskt ramverk.