Hoppa till innehåll

Vad innebär notified/anmäld eID?


I eIDAS-förordningen beskrivs den process (Peer-review) som länderna ska följa för att ge andra länder insyn i, och möjlighet att lämna synpunkter på, hur det gemensamma tillitsramverket följs för de e-legitimationer ett land vill att andra länder ska acceptera. Skyldigheterna att acceptera utländska e-legitimationer gäller bara när ländernas eID-system godkänts i den processen och uppnått status notified/anmäld.