Hoppa till innehåll

Tillgänglighet för Sweden Connect

DIGG, myndigheten för digital förvaltning, står bakom den här webbplatsen. Vi vill att så många som möjligt ska kunna använda webbplatsen. Det här dokumentet beskriver hur Sweden Connect uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, eventuella kända tillgänglighetsproblem och hur du kan rapportera brister till oss så att vi kan åtgärda dem.

Hur tillgänglig är webbplatsen?

Vi är medvetna om att delar av webbplatsen inte är helt tillgängliga.

Länkarna nedan leder till detaljerad information om vilka tillgänglighetsproblem du kan möta i olika användningssituationer.

Vad kan du göra om du inte kan använda delar av webbplatsen?

Om du behöver innehåll från Sweden Connect som inte är tillgängligt för dig, men som är undantaget från lagens tillämpningsområde enligt beskrivning nedan, kan du meddela oss.

Svarstiden är normalt 2 arbetsdagar.

Du kan också kontakta oss på följande sätt:

Rapportera brister i webbplatsens tillgänglighet

Vi strävar hela tiden efter att förbättra webbplatsens tillgänglighet. Om du upptäcker problem som inte är beskrivna på den här sidan, eller om du anser att vi inte uppfyller lagens krav, meddela oss så att vi får veta att problemet finns.

Tillsyn

Myndigheten för digital förvaltning har ansvaret för tillsyn för lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Om du inte är nöjd med hur vi hanterar dina synpunkter kan du kontakta Myndigheten för digital förvaltning och påtala det.

Teknisk information om webbplatsens tillgänglighet

Den här webbplatsen är inte förenlig med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Otillgängliga delar beskrivs nedan.

Innehåll som inte är tillgängligt

Det innehåll som beskrivs nedan är på ett eller annat sätt inte helt tillgängligt.

Bristande förenlighet med lagkraven

Problem vid användning utan synförmåga

 • På sidan Driftstatus är logotypens textalternativ "Logo" i stället för "Sweden Connect".

 • På sidan Driftstatus finns flera problem som gör sidan svår att använda med vissa hjälpmedel. Bland annat är rubrikstrukturen felaktig och fält i formulär saknar korrekt uppmärkning.

 • Sidan Driftstatus laddas automatiskt om var femte minut.

 • På sidan Driftstatus finns formulär för prenumeration där felmeddelanden vid inmatning inte är kopplade till det felande fältet så att en skärmläsare kan läsa upp dem.

 • På sidan Driftstatus saknar fälten i prenumerationsformuläret ledtexter.

Problem vid användning med nedsatt synförmåga

 • På sidan Driftstatus finns ett formulär för prenumeration där syftet med fält som hämtar information om användaren är inte maskinellt läsbart.

 • På sidan Driftstatus kan länkar vara svåra att särskilja från övrig text.

 • På sidan Driftstatus finns element med otillräcklig kontrast mot bakgrunden, vilket kan göra dem svåra att särskilja.

 • Sidan Driftstatus anpassar sig inte tillräckligt bra till små displayer eller vid kraftig förstoring.

 • Sidan Driftstatus laddas automatiskt om var femte minut.

 • På sidan Driftstatus saknar fälten i prenumerationsformuläret ledtexter.

Problem vid användning med nedsatt färgseende

 • På sidan Driftstatus kan länkar vara svåra att särskilja från övrig text.

 • På sidan Driftstatus finns element med otillräcklig kontrast mot bakgrunden, vilket kan göra dem svåra att särskilja.

Problem vid användning med begränsad finmotorik eller styrka

 • Sidan Driftstatus laddas automatiskt om var femte minut.

Problem vid användning med kognitiv nedsättning

 • Sidan Driftstatus laddas automatiskt om var femte minut.

 • På sidan Driftstatus saknar fälten i prenumerationsformuläret ledtexter.

Vår ambition är att ha åtgärdat alla kända tillgänglighetsproblem senast den 23 oktober 2020.

Hur vi testat webbplatsen

Vi har gjort en självskattning (intern testning) av Sweden Connect.

Senaste bedömningen gjordes den 4 maj 2020.

Redogörelsen uppdaterades senast den 15 september 2020.