Testa ditt eID

Testa eIDAS-inloggning via ett enkelt verktyg

Det finns ett enkelt verktyg för att testa ett eID via eIDAS - observera att detta normalt endast fungerar på utländska eID, dvs inte på Svenska eID som normalt inte går att nå via eIDAS utan endast direkt via Sweden Connect eller på annat sätt (tex i fallet BankID). I QA-miljön går det dock att nå Svenska eIDAS IdP:er via test-verktyget.