Hoppa till innehåll

Registrera Metadata

Genom att registrera SAML-metadata ansluts e-tjänster tekniskt till Sweden Connect

Innan en e-tjänst (SP) eller intygstjänst (IdP) kan kommunicera med andra tjänster i SwedenConnect krävs att SAML-metadata för tjänsten registreras. Vid registreringen kontrolleras att metadata uppfyller kraven i tekniskt ramverk.

Kontroller angående anslutande tjänsts tecknade avtal (och för legitimeringstjänster certifieringar) utförs också. Detta beskrivs här.

Innan du skickar in metadata bör du därför använda metadatavalidatorn för att kontrollera att din metadata uppfyller samtliga krav. Ändring av metadata tas inte automatiskt upp av Sweden Connect (något som skulle utgöra en säkerhetsrisk) utan du måste själv informera oss om uppdateringar genom att registrera ny metadata.

Skicka metadata (ny eller uppdaterad) till operations@swedenconnect.se