Hoppa till innehåll

Min metadata syns inte. Vad göra?

Börja med att vänta lite

När din metadata validerats och signerats tar det upp till 10 minuter innan den ingår i metadata-strömmen och ytterligare 10-20 minuter innan alla IdPer har plockat upp ändringen - detta gäller även connectorn. Vänta därför med att felanmäla problem i ca 30 minuter för att vara säker på att allt hunnit uppdateras. Om du begärt att få metadata publicerad i QA eller produktion kan det ta ännu längre tid eftersom det sker manuella kontroller av din tjänst innan metadata godkäns. I test/utvecklingsmiljön (sandbox.swedenconnect.se) finns det ett självservicegränssnitt. Där bör din metadata dyka upp inom några minuter om den är korrekt formatterad.

För att minska risken för problem ska du alltid använda validatorn för att se till att ditt metadata är korrekt. Validatorn fångar de allra flesta problem vi känner till och om du inte har några fel eller varningar där bör ditt metadata dyka upp inom 10 minuter från att du har fått en bekräftelse på att det blivit mottaget och godkänt för publicering.

Observera att för produktion måste du ha ett giltigt avtal med Sweden Connect för att ditt metadata ska godkännas för publicering.

Observera också att det inte sker någon automatiskt uppdatering av ditt metadata - om du ändrar på något måste du skicka en ny version.