Freja eID+

Freja eID+ är en e-legitimation godkänd enligt tillitsnivå 3 och är godkänd av Myndigheten för digital förvaltning (DIGG) för kvalitetsmärket Svensk e-legitimation.

Freja eID+ levererar intyg innehållande personnummer, för- och efternamn samt födelsedatum enligt attributuppsättningen Natural Personal Identity with Civic Registration Number .

Freja eID+ i Sweden Connect QA

För test mot Freja eID+ i QA krävs inget separat avtal utan endast deltagande i Sweden Connect.

  • SAML entityID: https://idp-sweden-connect-valfr-2017-ct.test.frejaeid.com

För att testa mot Freja eID+ används Freja eID-appen i testläge. Handgreppen för att konfigurera Freja eID-appen för test och skaffa ett test eID beskrivs här: https://frejaeid.com/testing/.

Freja eID+ i Sweden Connect Produktion

För att kunna nyttja legitimering med Freja eID+ inom Sweden Connect krävs att avtalet för Valfrihetsystem 2017 tecknats.

  • SAML entityID: https://idp-sweden-connect-valfr-2017.prod.frejaeid.com

Notera: Aktörer som tecknat Valfrihetssystem 2017 skall markera detta i sin metadata enligt Entitetskategorier och tillitsnivåer i Sweden Connect. Om entitetskategorin http://id.swedenconnect.se/contract/sc/eid-choice-2017 saknas i metadata för en e-tjänst tolkar Freja eID+ IdP:n det som att denna tjänst inte tecknat Valfrihetssystem 2017, och kommer inte att betjäna dessa anrop.