Hoppa till innehåll

Hur hanteras underskrifter i eIDAS?


eIDAS reglerar medlemsländernas skyldighet att i rättsliga processer acceptera elektroniska underlag samt elektroniska underskrifter. Grundregeln är att dessa ska accepteras om det inte i nationell lag finns särskilda regler som förhindrar det. Samma regler gäller i hela EU om elektroniska underskrifter (och övriga så kallade betrodda tjänster). Därmed är en elektronisk underskrift som godkänts för användning i ett land godkänd att använda i alla EU-länder.

Det i Sverige vanliga förfarandet att med sin e-legitimation exempelvis BankID, underteckna uppgifter som lämnas i en e-tjänst är inte lika vanligt i andra länder. Tekniskt finns inte stöd för de underskriftsstransaktioner som svenska e-tjänster är utformade för att hantera i eIDAS-förordningen och den tekniska infrastruktur som byggts upp utifrån förordningen. E-tjänsterna måste därför bygga om så att de sköter underskriften via underskriftstjänster som fristående från e-legitimationsutfärdaren skapar underskriften efter det att användaren legitimerat sig mot underskriftstjänsten.