Hoppa till innehåll

Hur fungerar person/samordningsnummer i eIDAS?


Utländska eID saknar svenskt person/samordningsnummer. I stället finns ett identitetsbegrepp från det land som utfärdat e-legitimationen. Precis som ett person/samordningsnummer identifierar detta en unik person men det varierar från land till land hur lång tid identifieraren är beständigt.

Det finns ett utredningsförslag om att skapa ett kopplingsregister där en person med ett svenskt person/samordningsnummer ska kunna registrera detta även för utländska e-legitimationer men än finns inget beslut om att utveckla ett sådant register.