Hoppa till innehåll

Hur förhåller sig sandbox till QA-miljön?

Sandboxmiljön och QA-miljön har olika syften.

Sandboxmiljön är en labbmiljö, tills vidare tillgänglig för alla intressenter. Här är avsikten att man skall kunna testa fritt, bekanta sig med och verifiera olika SAML-implementationer.

QA-miljön är mer uppstyrd och efterliknar den skarpa produktionsmiljön så långt som möjligt. Syftet med QA-miljön är att verifiera e-tjänster och metadata innan de tillämpas i den skarpa produktionsmiljön.

För att få tillgång till sandboxmiljön skickas en begäran om access till operations@swedenconnect.se.  Därefter laddar man själv upp och underhåller sin metadata fritt.

För att publicera metadata i QA miljön så skickar man en begäran till operations@swedenconnect.se. Metadata bifogas begäran i fil eller via länk. Metadata i QA publiceras endast för behöriga tjänster och identitetsutfärdare.