Hoppa till innehåll

Finns mallar för metadata?

Normalt ska metadata genereras av mjukvaran (SP och IdP)

Dock kan det i vissa fall vara bra att ha en förlaga att jämföra med. Vi rekommenderar att man vid behov tittar på den metadata som publiceras för Test SPn som har följande entityID:

  • https://test.swedenconnect.se/sp i produktion
  • https://qa.test.swedenconnect.se/sp i QA

samt metadata som publiceras för referens IdPn som har entityID

  • http://qa.test.swedenconnect.se/idp i QA

I det tekniska ramverk som tagits fram av E-legitimationsnämnden (som numera är en del av DIGG) finns viktiga kommentarer i ändringar och tillägg som gjorts i förhållande till SAML-standarden.

Tänk på följande:

  • metadata innehåller nycklar mm som är unik för varje SP/IdP - du kan inte kopiera metadata till din tjänst och hoppas att det ska fungera!
  • validera alltid din metadata med hjälp av metadatavalidatorn.