Driftsstatus för EU-länder

Aktuell driftsstatus anslutna EU-länder

Se listan på CEF community wiki för listan på pre-notifierade och notifierade eID schemes i eIDAS. Nedan visas endast de länder som Sverige åtminstone har fungerande i QA. Sweden Connect genomför automatiserade tester där vi simulerar inloggningar. Dessa tester genomförs frekvent och automatiskt.

I QA genomförs en inloggning med test-användare vi fått från landet till tjänsten qa.test.swedenconnect.se. I produktion finns inga test-användare men genom att påbörja en inloggning till test.swedenconnect.se via landets proxy kan vi ändå verifiera att Sweden Connect har en fungerande koppling till landet.

Status i Produktion

Status i QA