Hoppa till innehåll

Teckna avtal för anslutning till Sweden Connect

Offentliga organ (myndigheter under regeringen, kommuner, landsting mfl) kommer att erbjudas att teckna avtal med DIGG om anslutning till Sweden Connect.

Avtal för anslutning till nationell e-legitimering (valfrihetssystem): https://www.digg.se/digital-identitet/e-legitimering/offentlig-aktor/nationell-e-legitimering

Avtal för anslutning till internationell e-legitimering (eIDAS): https://www.digg.se/digital-identitet/e-legitimering/offentlig-aktor/internationell-e-legitimering

Privata leverantörer som har avtal med någon som redan har tecknat ovanstående bedöms inte behöva teckna något separat avtal utan förväntas få tillgång till tjänsterna genom sin kunds avtal. Däremot krävs separat registrering av metadata i aktörsregistret.

Privata utförare av offentligt finansierade tjänster exempelvis friskolor och privata vårdgivare förväntas få möjlighet att teckna avtal på motsvarande villkor som offentliga organ.

Privata företag utan avtal med offentliga organ kommer på sikt erbjudas möjlighet att ansluta till Sweden Connect och eIDAS men villkoren för detta är ännu inte fastställda.

Frågor kring avtal skickas till info@digg.se.