Ansluta till Sweden Connect

För att kunna ansluta till eIDAS eller till ett valfrihetssystem för e-legitimation krävs anslutning till Sweden Connect.

De tekniska funktionerna i Sweden Connect finns representerade som tre separata miljöer: test, QA och produktion:

  • test-miljön är öppen för alla som vill testa SAML-implementationer inför anslutning till Sweden Connect.
  • QA-miljön efterliknar produktionsmiljön så långt som möjligt och är till för att verifiera e-tjänster inför produktion.
  • produktionsmiljön är endast till för skarpa e-tjänster och e-legitimationsutfärdare.

Ansluting till produktionsmiljön kräver avtal med med DIGG. Anslutning till test- eller QA-miljön kräver inte avtal vilket medger att utveckling och test kan ske parallellt med förberedelser inför produktion.

Anslutning sker enligt följande process:

  1. Teckna avtal med DIGG – krävs endast för produktion.
  2. Konfigurera e-tjänsten att läsa metadata från metadataregistret.
  3. Skapa SAML-metadata för e-tjänsten.
  4. Validera e-tjänstens SAML-metadata mha metadatavalidatorn.
  5. Registrera SAML-metadata för e-tjänsten.
  6. Testa!

Denna process beskrivs i mer detalj i denna presentation från Offentliga Rummet 2018.

Kontakta support för att få svar på frågor eller för att påbörja anslutningsprocessen.