Hoppa till innehåll

Ansluta till Sweden Connect

För att kunna ansluta till eIDAS eller till ett valfrihetssystem för e-legitimation krävs anslutning till Sweden Connect.

De tekniska funktionerna i Sweden Connect finns representerade som tre separata miljöer: test, QA och produktion:

  • test-miljön är öppen för alla som vill testa SAML-implementationer inför anslutning till Sweden Connect.
  • QA-miljön efterliknar produktionsmiljön så långt som möjligt och är till för att verifiera e-tjänster inför produktion.
  • produktionsmiljön är endast till för skarpa e-tjänster och e-legitimationsutfärdare.

Anslutning till QA-miljön och produktionsmiljön kräver avtal med med DIGG. Anslutning till testmiljön (sandbox) kräver inte avtal vilket medger att utveckling och test kan ske parallellt med förberedelser inför produktion.

Anslutning sker enligt följande process:

  1. Teckna avtal med DIGG – krävs för QA och produktion.
  2. Konfigurera e-tjänsten att läsa metadata från metadataregistret.
  3. Skapa SAML-metadata för e-tjänsten.
  4. Validera e-tjänstens SAML-metadata mha metadatavalidatorn.
  5. Registrera SAML-metadata för e-tjänsten.
  6. Testa!

Denna process beskrivs i mer detalj i denna presentation från Offentliga Rummet 2018.

Kontakta support för att få svar på frågor eller för att påbörja anslutningsprocessen.